Posted by hào On tháng 7 12, 2021
hello các bạn hiện shop đã lập kênh tiktok xong rồi . kênh này sẽ làm những video hướng dẵn đơn giản ngắn gọn về cá betta các bạn có thể xem nếu thấy hay hãy theo dỗi shop nhé